Premie 300 euro voor propaan

Handleiding

Om u zo goed mogelijk te begeleiden heeft Multigas een handleiding gemaakt, deze kan je vinden via volgende link: Multigas handleiding.

 

Hoe vraag je de premie van 300 euro aan ?

Vraag de premie aan via het online formulier van de overheid, via deze link: https://stookoliecheque.economie.fgov.be.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om de aanvraag online op te stellen, gebruik dan een formulier op papier, aangetekend te verzenden aan:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
U vindt het juiste formulier hier (enkel Multigas klanten): individuele woning of gemeenschappelijke eigendom.

 

Wat heb je nodig om de premie aan te vragen?

  • een kopie van uw factuur van de betreffende levering
  • uw Multigas klantnummer {Formaat XXX.XXX, terug te vinden op uw factuur onderaan “Uw klantnummer”} 
  • het betalingsbewijs van de betreffende levering: op te vragen bij uw bank. Enkel indien u werkt met maandelijkse voorafbetalingen dient u bij Multigas een betaalbewijs op te vragen. Contacteer ons daarvoor op [email protected].
  • het rekeningnummer waarop je de premie wenst te ontvangen
  • het KBO nummer van Multigas: BE0446241570

 

Wie heeft recht op deze premie?

De premie betreft de levering van propaangas

  • die geleverd werd tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023
  • die bestemd was voor de verwarming van de hoofdverblijfplaats van de particulier
  •  waarvan de betaling bij ons ontvangen en geboekt is

Dat betekent dat u geen recht hebt op de premie

  • als uw facturatieadres verschillend is van het leveringsadres
  • als u een bedrijf bent
 

Wanneer ontvang je jouw premie?

De aanvraag van de premie moet ingediend worden tussen 7 juli 2022 en 30 april 2023 uiterlijk.

De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van uw aanvraag over de ontvankelijkheid ervan en ten laatste op 30/06/2023. Vervolgens zal de verwarmingstoelage u op het bankrekeningnummer dat op het formulier wordt vermeld uitbetaald worden.

Heeft u premie aangevraagd voor november 2022 en de betaling van 225 euro reeds ontvangen, dan zal de overheid de bijgekomen 75 euro automatisch bijpassen. U hoeft dus hiervoor geen stappen te ondernemen.

De FOD Economie rapporteert niet aan Multigas welke klanten een aanvraag hebben ingediend, en of deze aanvraag werd aanvaard dan wel geweigerd. Multigas heeft dus geen info over uw premie.

 

Meer info

Door de FOD Economie werd een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) en antwoorden opgesteld ten behoeve van de burgers : https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van

Veel succes bij de aanvraag van jouw premie!

Het Multigas team