Corona: tegemoetkoming vlaamse overheid

CORONA : tegemoetkoming Vlaamse overheid in water- en energiefactuur

Datum: 24 mrt 2020
Auteur: Johan Mattart

voor wie tijdelijk werkloos is door de corona-crisis

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, aardgas/stookolie/propaangas/vaste brandstoffen/andere energiebronnen).

Voorwaarden

 • De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd in het Vlaamse gewest).
 • Elke werknemer die in het statuut ’tijdelijk werkloos’ terechtkomt als gevolg van de corona-maatregelen of -crisis, komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
  Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde bedrag.
 • Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer dat tijdelijk werkloos is.
 • Deze tegemoetkoming is er óók voor elke werknemer in tijdelijke werkloosheid door de corona-crisis
  • die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
  • die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
  • die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
  • die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).

Procedure

 • De tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De werknemer zelf moet hier dus niet voor doen.
  De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening).
 • De tegemoetkoming wordt zo snel als mogelijk uitbetaald.
 • U moet uw facturen van de water- of energieleverancier betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets. Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van die factuur moeilijk is.

Bedrag

 • De tegemoetkoming is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens.
 • De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de Corona-crisis en is als volgt samengesteld:
  • voor water: 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten: 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.
 • Of u volledig ’tijdelijk werkloos’ of ‘deeltijds tijdelijk werkloos’ bent, het bedrag blijft hetzelfde. Er vindt geen pro-rata-berekening plaats.