Multigas heeft haar eigen vulcentrum voor gasflessen te Tienen.

Stappen voor het vullen van een gasfles

Vulproces stockeren gasflessen

1. Stockage lege flessen

Wanneer de fles op het vulcentrum aankomt, wordt ze gestockeerd bij de lege flessen. Op het moment dat een bepaalde soort gevuld wordt, worden de flessen naar de vulkade gebracht.


Vulproces visuele controle

2. Visuele inspectie

Onze vullers inspecteren iedere fles onder meer op keuringsdatum, roestvlekken en eventuele beschadigingen. Wanneer de fles in orde is, wordt ze op de transportband geplaatst.


Vulproces vulling

3. Vullen fles

De fles wordt gevuld.


Vulproces controle

4. Controles na vulling

Na het vullen wordt er extra gecontroleerd op lekken en overvulling. Flessen die niet voldoen aan deze controle, worden apart gehouden voor verdere behandeling ofwel door onszelf, ofwel door een erkend herkeurcentrum.


Vulproces plaatsing zegel

5. Zegelen fles

Alle flessen krijgen een zegel, welke uw garantie is dat de fles correct gevuld werd in een erkend vulcentrum.


Vulproces plaatsen label

6. Labelen

Tenslotte worden de flessen verzameld om te wassen, en worden ze gelabeled. Deze flessen zijn klaar voor verzending naar de klant.


Externe controles

Om zeker te zijn dat onze vullers de inspectie op een correcte wijze uitvoeren, worden wij minimum vijfmaal per jaar onverwachts gecontroleerd op onze werkwijze, door het erkende keuringsorganisme Apragaz.

Vragen over gasflessen?

Wij hebben het antwoord. We helpen je graag verder met alle vragen over flessen propaan- en butaangas.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!