Bij de plaatsing en/of installatie van een gastank dient men rekening te houden met een aantal wettelijke verplichtingen.

Vergunning en wetgeving

Voor de meeste toepassingen is er geen vergunning nodig, gezien de tank vaak kleiner is dan 3000L. Wel geldt voor die tankplaatsingen een meldingsplicht aan de gemeente. Voor grotere tanks moet er een klasse I vergunning worden aangevraagd. Wij vragen ook de keuring aan bij een gespecialiseerd erkend keuringsorganisme. Voor het plaatsen van en stockeren van gastanks moeten bepaalde restricties en veiligheidsafstanden gerespecteerd worden, afhankelijk van het betreffende gewest en de gezamelijke inhoud van de flessen of het type van de tanks.

Plaatsing conform Vlarem reglementering (tot 3000L)

Tanken moeten altijd in open lucht worden opgesteld, maar mogen niet boven op het dak van een gebouw, of in een gemetselde kuil liggen. Bij de inplanting van de tank houden wij rekening met de minimum veiligheidsafstanden die moeten gerespecteerd worden. Voor Vlaanderen gelden de volgende afstanden vanaf de tank (voor tanken kleiner of gelijk aan 3000 liter):

1 meter:

  • vrije doorgang rond de tank

3 meter:

  • van eigendomsgrens
  • van openbare weg (rooilijn)
  • van brandbaar materiaal
  • open putten niet in verbinding met lokalen

5 meter:

  • van opening woonlokaal
  • van opening lokaal zonder openvuur verbod
  • van toegang tot een kelder
  • van opening in de grond (aanzuigopening van ventilatie systeem, …)

Wettelijke afstanden tankplaatsing Vlaanderen

Scherm op minstens 1 meter van de tank (tot 3000 liter)

Wanneer er weinig plaats is om een tank te plaatsen, kan je gebruik maken van een dicht en onbrandbaar scherm, om de afstanden te verkleinen. Het scherm moet op minstens 1 meter van de tank geplaatst worden (in tegenstelling tot 3 of 5 meter naar huisopening of perceelsgrens). Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,50 meter overtreffen en moet tenminste 1,5 meter hoog zijn. Bijkomend dient het scherm hoger te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5 meter bevinden.

Plaatsing tanks > 3000L

Multigas helpt u bij de correcte inplanting van de tank. Contacteer ons voor informatie op maat van uw toepassing.

Voor meer informatie over de Vlarem reglementering voor de inplanting van de tank op Brussels of Waals grondgebied, aarzel niet ons te contacteren.

Keuring door een erkend keuringsorganisme

Bij de indienstname van elke tank moet een keuring uitgevoerd worden op de tank en zijn inplanting. De keurder zal erop letten dat de wettelijke afstanden volgens Vlarem gerespecteerd werden, zal controleren of de tank geaard is en de juiste veiligheidsboodschappen aangebracht zijn. Bovendien zijn er ook nog enkele documenten nodig die de keurder zal nakijken, zoals het constructieattest van de tank en het pijpleidingenattest, dat door Multigas opgemaakt wordt, indien Multigas de leidingen legt. Bovendien bespaart u zich een bijkomende keuring voor de leidingen, gezien Multigas CERGA gecertifieerde techniekers in dienst heeft.

Elke vijf jaar wordt deze controle opnieuw uitgevoerd. Voor een enkelwandige ondergrondse tank is dit jaarlijks.

Multigas houdt voor de klant bij wanneer deze keuring dient te gebeuren, en vraagt ze ook aan bij het erkende keuringsorganisme. Multigas ontvangt een kopie van het keuringsattest en bewaart dit voor de klant.

Offerte

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.